Ferdig bearbeidet materiale – 40 år med prøver 1 Foto Karstein Hårsaker NTNU

En del av samlingen av dyreplankton i NTNU Vitenskapsmuseet. Her er samlingen trygt forvart i påvente av at forskere i fremtiden får nytte av den. Foto: Karstein Hårsaker, NTNU

Klimaet. Bildet viser glass med dyreplankton.

En del av samlingen av dyreplankton i NTNU Vitenskapsmuseet. Her er samlingen trygt forvart i påvente av at forskere i fremtiden får nytte av den. Foto: Karstein Hårsaker, NTNU