vRnW3m2Pg0Q

Kveldsbilde fra Nordsjøen, holdt i rødbrune toner, der en oljeplattform ses i det fjerne - helt i horisontlinjen.

Regnbyger skyller over den Wintershall opererte oljeplattformen Brage, som ligger på 13 km øst for Osebergfeltet, produksjonen startet i 1993 på det, den gangen Norsk Hydro opererte feltet. Oljen eksporteres via OSF, Oseberg feltsenter, til Stureterminalen via Oseberg Transport Sysem (OTS). Gass fra Bragefeltet eksporteres via Statpipe til Tyskland. Wintershall kjøpte Brage fra Statoil i 2012. Norwegian oil platform Brage, operated by German company Wintershall, seen during rain. Wintershall bought Brage in 2012. Foto: © Roger Hardy / Samfoto