Bildet viser fanger på Falstad i 1942

Bildet viser Fredrik von der Lippe, Per Kiønig, John Aae og Ole Espaas på Falstad nedre i 1942.

Bildet viser Fredrik von der Lippe, Per Kiønig, John Aae og Ole Espaas på Falstad nedre i 1942. Bildet er tatt av en av fangene. Fotograf ukjent