Videdøla Foto Oddbjørn Bruland

Videdøla – en av de mange elvene som stuper bratt ned i Strynevassdraget. FOto: Oddbjørn Bruland

Bildet viser elva Videdøla.

Videdøla – en av de mange elvene som stuper bratt ned i Strynevassdraget. FOto: Oddbjørn Bruland