Flomsikring Foto Shutterstock NTB

Hvordan kan vi flomsikre uregulerte vassdrag uten at det går på bekostning av miljø og verneverdier? Foto: Shutterstock, NTB

Bildet viser en norsk demning.

Hvordan kan vi flomsikre uregulerte vassdrag uten at det går på bekostning av miljø og verneverdier? Foto: Shutterstock, NTB