b

Jo mørkere farge, jo mer ødeleggelse av leveområder på grunn av matproduksjon.