a

Skalaen fra lys brun til rød viser matproduksjonens samlede belastning på miljøet. India og Kina har de største områdene med det hardeste presset på miljøet. I Nord-Europa har kystområdene i Nord-Tyskland, Nederland, Belgia og Nord-Frankrike størst miljøbelastning. En årsak til at presset mot biologisk mangfold i Europa er lavere enn I Nord-Amerika er at områdene nært jordbruksland allerede er utarmet for biologisk mangfold.