Environmental pollution from the extraction of copper ore and copper pyrite. View from above. Dead soil and forest. Martian landscape

Landskap forurenset av “red mud” etter kobberutvinning. Bildet er tatt ovenfra og ned.

Landskap forurenset av "red mud" etter kobberutvinning.

Environmental pollution from the extraction of copper ore and copper pyrite. View from above. Dead soil and forest. Martian landscape