Klimarisiko 1 Foto NTB Scanpix

Å pålegge selskaper åpenhet rundt den finansielle risikoen de møtet tilknyttet klimaendringer vil hjelpe investorer og de som regulerer markedene til å foreta bedre avgjørelser, heter det i en kommentar publisert i magasinet Science. Foto: NTB Scanpix

Klimaendringer. En graf over verdistigning.

Å pålegge selskaper åpenhet rundt den finansielle risikoen de møtet tilknyttet klimaendringer vil hjelpe investorer og de som regulerer markedene til å foreta bedre avgjørelser, heter det i en kommentar publisert i magasinet Science. Foto: NTB Scanpix