USC Foto Wikimedia Commons

The US Securities and Exchange Commission (SEC) har tre oppgaver. Den skal opprettholde rettferdige, ryddige og effektive markeder, og gjennom det legge til rette for kapitaldannelse. I mars foreslo de en ny regel som vil pålegge alle selskaper som handles offentlig i USA om å rapportere om klimarelatert risiko. Foto: Wikimedia Commons by D Ramey Logan, CC-BY 4.0

Klimaendringer. Bildet viser USC-lokalene.

The US Securities and Exchange Commission (SEC) har tre oppgaver. Den skal opprettholde rettferdige, ryddige og effektive markeder, og gjennom det legge til rette for kapitaldannelse. I mars foreslo de en ny regel som vil pålegge alle selskaper som handles offentlig i USA om å rapportere om klimarelatert risiko. Foto: Wikimedia Commons by D Ramey Logan, CC-BY 4.0