Bildet tatt av robot

Kunstig robotsyn

Roboten ser hva som befinner seg i tunnellen og kan inspisere utvalgte punkter