SINTEFsilisium-1666

Martin Bellman i SINTEF med silisiumstøv som kan bli til solceller. Foto: SINTEF

Martin Bellman i SINTEF med silisiumstøv som kan bli til solceller

Sort gull: Martin Bellman i SINTEF med silisiumstøvetsom kan bli til solceller