TrineMoholdt_FotoKarlJørgenMarthinse_NTNU

Trine Moholdt undersøker sammenhengen mellom trening og morsmelk. Foto: Karl Jørgen Marthinsen, NTNU

Morsmelk. Bildet viser Trine Moholdt.

Trine Moholdt undersøker sammenhengen mellom trening og morsmelk. Foto: Karl Jørgen Marthinsen, NTNU