Bufo periglenes Foto US Fish and Wildlife Service

For noen arter blir det for sent. Padden Incilius periglenes fantes bare i et lite område i Costa Rica. Den var aldri tallrik. Nå har ingen sett den siden 1989. Foto: US Fish and Wildlife Service

Utrydningstruet. Bildet viser den gylne padden Incilius periglenes som nå regnes som utryddet.

For noen arter blir det for sent. Padden Incilius periglenes fantes bare i et lite område i Costa Rica. Den var aldri tallrik. Nå har ingen sett den siden 1989. Foto: US Fish and Wildlife Service