Trygve Kristiansen

Soløyer: Trygve Kristiansen

Foto: Thor Nielsen