Havovervåking m logo

Nord Stream: Ny teknologi gir muligheter for bedre overvåking og større sikkerhet på havbunnen.

Ny teknologi gir muligheter for bedre overvåking og større sikkerhet på havbunnen.