praha_vannverk-RESIZE

På en øy i elven Vltava (Moldau), som renner gjennom Praha, ligger byens vannverk. Her vanner de gress, busker og blomster med vann fra ulike kilder og undersøker mulige miljø- og helsefarer. Foto: Dr. Martin Srb, PVK a.s.