Oscar Pizarro Foto Live Oftedahl

– NTNU og Trondheim har et sterkt forskningsmiljø i undervannsrobotikk. Dette virker som det riktige stedet for å få til videre framgang i dette forskningsarbeidet, mener Oscar Pizarro. Foto: Live Oftedahl, NTNU

Havbunnen. Bildet viser Oscar Pizarro med to roboter.

– NTNU og Trondheim har et sterkt forskningsmiljø i undervannsrobotikk. Dette virker som det riktige stedet for å få til videre framgang i dette forskningsarbeidet, mener Oscar Pizarro. Foto: Live Oftedahl, NTNU