hypla-funksjonstest-2022-09-06_snudd-180deg_7cm-avstand_overfort-lysbue-ar_30slpm-h2_6slpm-200a-RESIZE