Twitter_Logo_new

På Twitter er alt åpent, også for folk som kan komme med motforestillinger. Dette kan bidra til å motvirke de såkalte «ekkokamrene».

På Twitter er alt åpent, også for folk som kan komme med motforestillinger. Dette kan bidra til å motvirke de såkalte «ekkokamrene».