COVID-19 Fake News Inscription On Medical Background

Forskerne konsentrerte seg etter hvert om konspirasjonsteorier rundt covid-19. Illustrasjon: Colourbox

Konspirasjonsteorier. Bildet viser tekstenn covid-19 fake news.

Forskerne konsentrerte seg etter hvert om konspirasjonsteorier rundt covid-19. Illustrasjon: Colourbox