hyperbarisk_trykkammer-jpg-RESIZE

Slik ser det ut, kammeret som gjør det muilig å sveise på store havdyp, såkalt hyperbarisk sveising. Bilde utlånt fra Equinor