Meier Hunnestad Hatzoglou Foto Geir Mogen NTNU orig – Copy

Dennis Meier og Kasper A. Hunnestad i laboratoriet for “atom probe tomography” (APT). Maskinen gjør det mulig å observere enkeltatomer i et materiale. Foto: Geir Mogen, NTNU

Dennis Meier og Kasper A. Hunnestad i laboratoriet for "atom probe tomography" (APT). Maskinen gjør det mulig å observere enkeltatomer i et materiale. Foto: Geir Mogen, NTNU