Figure_v01 Nano Illustration Kasper Aas Hunnestad NTNU

APT-analyse. 3D-kartet til venstre viser den målte distribusjonen av atomer. Hvert punkt er ett atom. Fra APT-dataene kan forskere bygge presise modeller i atomskala som vist til høyre. De kan identifisere individuelle atomer, her titan (Ti) som er tilført materialet erbiummanganat for å endre egenskapene. Illustrasjon: Kasper Aas Hunnestad, NTNU

Halvledere. Illustrasjonen viser en APT-modell av titan i erbiummanganat.

APT-analyse. 3D-kartet til venstre viser den målte distribusjonen av atomer. Hvert punkt er ett atom. Fra APT-dataene kan forskere bygge presise modeller i atomskala som vist til høyre. De kan identifisere individuelle atomer, her titan (Ti) som er tilført materialet erbiummanganat for å endre egenskapene. Illustrasjon: Kasper Aas Hunnestad, NTNU