Torbjørn Ekrem foran Malaisefelle Foto Elisabeth Stur NTNU

Professor Torbjørn Ekrem med en malaisefelle som brukes for å fange insekter. Foto: Elisabeth Stur, NTNU

DNA. Bildet viser professor Torbjørn Ekrem.

Professor Torbjørn Ekrem med en malaisefelle som brukes for å fange insekter. Foto: Elisabeth Stur, NTNU