Russian_infantry_1914_railroad

Russiske styrker på vei mot fronten i 1914. Krigen var en katastrofe for Russland, og ledet til revolusjonen og tsarens fall. Foto: Wikimedia Commons

Bildet viser russiske soldater.

Russiske styrker på vei mot fronten i 1914. Krigen var en katastrofe for Russland, og ledet til revolusjonen og tsarens fall. Foto: Wikimedia Commons