Hjerneslag 1 Foto Shutterstock, NTB

I Norge opplever rundt 10 prosent av slagpasienter delirium. Noen av dem strever mer enn andre slagpasienter etterpå. Foto: Shutterstock, NTB

Delirium. Bildet viser en slagpasient som får hjelp av en sykepleier.

I Norge opplever rundt 10 prosent av slagpasienter delirium. Noen av dem strever mer enn andre slagpasienter etterpå. Foto: Shutterstock, NTB