milliAmpere2

Flere land er interessert i selvkjørende passasjerferger fra NTNU og Zeabuz. Nå testes ferga milliAmpere 2 ut på publikum og passasjerer i Trondheim. Foto: Kai T. Dragland/NTNU