Terrorisme 1 Foto Shutterstock NTB

Mange er redde for terror, selv om risikoen er forsvinnende liten for de aller fleste av oss. Foto: Shutterstock, NTB

Teror. Bildet viser en mann som har satt igjen en bag på flyplassen.

Mange er redde for terror, selv om risikoen er forsvinnende liten for de aller fleste av oss. Foto: Shutterstock, NTB