Sykkeldeling 4 Foto Nancy Bazilchuk NTNU

ykler, elsparkesykler og sykkelfelt gjør mikromobilitet i byer enklere enn noen gang før. Foto: Nancy Bazilchuk, NTNU

ykler, elsparkesykler og sykkelfelt gjør mikromobilitet i byer enklere enn noen gang før. Foto: Nancy Bazilchuk, NTNU