Sykkeldeling 2 Foto Nancy Bazilchuk NTNU

Trondheim Bysykkel har flere enn 60 stasjoner rundt i Trondheims-området der innbyggere og besøkende kan leie sykler. Foto: Nancy Bazilchuk, NTNU