Oslo City Bike

Kartet fra Oslo City Bike. Dette viser parkeringsstasjoner og hvor mange sykler som er på hvert sted. Forskerne brukte ekte data fra Oslo City Bikes for å teste ut optimaliseringsmodellen. Foto: Skjermbilde

Sykler. Kart over Oslo og sykkeldelingsmulighetene.

Kartet fra Oslo City Bike. Dette viser parkeringsstasjoner og hvor mange sykler som er på hvert sted. Forskerne brukte ekte data fra Oslo City Bikes for å teste ut optimaliseringsmodellen. Foto: Skjermbilde