Bygging av ny 4-felts E-18 ved Larvik. På venstre side går den gamle veien. Nye E-18 blir åpnet sommeren 2009. Byggverk, vei, samferdsel, transport, bil, motorvei.

Sommerbilde fra stort veibyggingsprosjekt. Gul heisekran ses foran to parallelle betongbruer med kurvatur, for framføring av to kjørefelt per bru. Eksisterende tofelts vei ses i venstre bildekant.

Bygging av ny 4-felts E-18 ved Larvik. På venstre side går den gamle veien. Nye E-18 blir åpnet sommeren 2009. Byggverk, vei, samferdsel, transport, bil, motorvei. Foto: © Dag G Nordsveen / Samfoto