Kvikksølv 5 Foto Laura Kull

Forskerne må være ekstremt forsiktige så de ikke forurenser vannprøvene de samler inn for å studere ulike metaller. Her jobber førsteforfatter Stephen Kohler med prøvene mens han har på en spesiell beskyttelsesdrakt. Foto: Laura Kull

Kvikksølv. Bildet viser Stephen Kohler som undersøker vannprøver i beskyttelsesdrakt.

Forskerne må være ekstremt forsiktige så de ikke forurenser vannprøvene de samler inn for å studere ulike metaller. Her jobber førsteforfatter Stephen Kohler med prøvene mens han har på en spesiell beskyttelsesdrakt. Foto: Laura Kull