Kvikksølv 4 Foto Christian Morel

Nicolas Sanchez, til høyre, gjør klar en spesiell innsamler av vannprøver som forskere tar for å studere kvikksølv og andre metallkonsentrasjoner i Barentshavet. Foto: Christian Morel

Kvikksølv. Bildet viser prøvetaking av vann.

Nicolas Sanchez, til høyre, gjør klar en spesiell innsamler av vannprøver som forskere tar for å studere kvikksølv og andre metallkonsentrasjoner i Barentshavet. Foto: Christian Morel