Kvikksølv 3 Foto Christian Morel

Førsteforfatter Stephen Kohler samler inn prøver gjennom isen i Barentshavet. Foto: Christian Morel

Kvikksølv. Bildet viser forsker Stephen Kohler på isen.

Førsteforfatter Stephen Kohler samler inn prøver gjennom isen i Barentshavet. Foto: Christian Morel