Kvikksølv 2 Foto Stephen Kohler

Det er ikke lett å studere Arktis i mørketida. Arven etter Nansen-prosjektet skal gi oss mer innsikt i fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i Barentshavet året rundt. Foto: Stephen Kohler

Kvikksølv. Bildet viser forskere om bord i et nedfrosset skip i mørket.

Det er ikke lett å studere Arktis i mørketida. Arven etter Nansen-prosjektet skal gi oss mer innsikt i fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i Barentshavet året rundt. Foto: Stephen Kohler