Kvikksølv 1 Foto Robin Hjertenes

Tidligere undersøkte ikke forskerne det som skjer i Arktis under mørketida fordi det er for vanskelige arbeidsforhold. Men det siste tiåret har forskere våget seg ut i dette miljøet og har kommet opp med overraskende funn. Norges isbryter «Kronprins Håkon» har siden 2017 vært et viktig redskap i forskningen. Foto: Robin Hjertenes

Kvikksølv. Bildet viser Norges isbryter «Kronprins Håkon».

Tidligere undersøkte ikke forskerne det som skjer i Arktis under mørketida fordi det er for vanskelige arbeidsforhold. Men det siste tiåret har forskere våget seg ut i dette miljøet og har kommet opp med overraskende funn. Norges isbryter «Kronprins Håkon» har siden 2017 vært et viktig redskap i forskningen. Foto: Robin Hjertenes