stiminot-RESIZE

Det forskningsbaserte systemet skal hjelper fiskere med å ta beslutninger når ringnota skal ut. Det kan monteres på fartøy av forskjellige størrelser. Bildet er tatt på fiskebåten Vendla, som fisker med ringnot. Foto: Guro Møen Tveit