Fedme 2 Foto COlourbox

Å belønne oss selv med mat, eller spise selv om vi ikke er sultne, er en viktig årsak til overvekt og fedme. Foto: Colourbox

Fedmeoperasjon. BIldet viser overvektig kvinne med usunn mat.

Å belønne oss selv med mat, eller spise selv om vi ikke er sultne, er en viktig årsak til overvekt og fedme. Foto: Colourbox