PCM-materialer

Illustrasjon som viser hva som skjer med molekylene i et faseendringsmateriale som lagrer varme. Illustrasjon: Doghouse/Knut Gangåssæther

Slik virker faseendringsmaterialet.