microsoftteams-image-8-RESIZE

Grønn gugge blir til gull. I dag samarbeider forskere ved både SINTEF og NTNU med alginatindustrien for å forbedre prosesser og utvikle nye måter å bruke taren på. Det skjer i et såkalt "Senter for Forskningsdrevet Innovasjon" (SFI) som heter Industriell Bioteknologi. Foto: Karoline Ravndal Lorentzen