Skilt kaniner Foto Shutterstock NTB

Fra Queensland i Australia. Reglene for å holde kaniner er strenge, og bøtene er store om du bryter disse reglene. Foto: Shutterstock, NTB

Bildet viser et skilt som forteller at det er 30.000 dollar i bot for å holde kaniner.

Fra Queensland i Australia. Reglene for å holde kaniner er strenge, og bøtene er store om du bryter disse reglene. Foto: Shutterstock, NTB