Beiskambrosia 5 Foto Colourbox

Beiskambrosia er bare en av flere arter som har spredd seg på steder der den ikke hører hjemme. Menneskelig aktivitet er ofte årsaken. Foto: Colourbox

Beiskambrosia. Bildet viser planten utendørs.

Beiskambrosia er bare en av flere arter som har spredd seg på steder der den ikke hører hjemme. Menneskelig aktivitet er ofte årsaken. Foto: Colourbox