pollution smoke at sunset

Vi slipper stadig mer CO2 ut i atmosfæren. Nå må vi finne teknologier som kan fjerne det som allerede er sluppet ut – i tillegg til å redusere utslippene dramatisk.

Vi slipper stadig mer CO2 ut i atmosfæren. Nå må vi finne teknologier som kan fjerne det som allerede er sluppet ut - i tillegg til å redusere utslippene dramatisk.

smoke of the factory chimneys environment pollution in the sunset of an industrial city