Vannkraftverk Foto Vannkraftverk

Det finnes flere grunner enn krigen og mye eksport til Europa at kraftprisene i store deler av Norge og Europa har mangedoblet seg. Foto: Colourbox

Strømpriser. Bildet er vannkraftverket i Hunderfossen.

Det finnes flere grunner enn krigen og mye eksport til Europa at kraftprisene i store deler av Norge og Europa har mangedoblet seg. Foto: Colourbox