Kaldt Norge 2 Foto Colourbox

Også i dag finnes det muligheter innenfor regelverket for å kompensere folk som bor i spesielt utsatte områder. Foto: Colourbox

Strømpriser. Bildet viser nedsnødd elbil.

Også i dag finnes det muligheter innenfor regelverket for å kompensere folk som bor i spesielt utsatte områder. Foto: Colourbox