Vindturbiner Foto Colourbox

Det blir hele tiden en avveining mellom ulike faktorer. For eksempel kan det biologiske mangfoldet bli satt opp mot klimatiltak. Foto: Colourbox

Strømpriser. Bildet viser fire norske vindturbiner.

Det blir hele tiden en avveining mellom ulike faktorer. For eksempel kan det biologiske mangfoldet bli satt opp mot klimatiltak. Foto: Colourbox