Vannkraft Norge Foto Colourbox

Det går også an å diskutere hvor miljøvennlig vannkraften vår er. Prisen for vannkraften er at 70 prosent av de største norske vassdragene er utbygget. Foto: Colourbox

Strømpriser. Bildet viser en norsk foss.

Det går også an å diskutere hvor miljøvennlig vannkraften vår er. Prisen for vannkraften er at 70 prosent av de største norske vassdragene er utbygget. Foto: Colourbox