Tidevannskulptur

Øyvind Brandtsegg er komponist og utøver som arbeider innen dataimprovisasjon og lydinstallasjoner. Det er første gang han lager et verk uten elektrisitet.

Tidevannskulptur

Øyvind Brandtsegg er komponist og utøver som arbeider innen dataimprovisasjon og lydinstallasjoner. Det er første gang han lager et verk uten elektrisitet.